Arizona Rangers Fredrikstad

The fearless 26, the few, the proud

Løpslengde på hagle

I lang tid har forskriften om skytevåpen sagt at hagler skulle ha et løp som har en minimum lengde på 20 tommer eller 50 cm.

I et nytt lovforslag som ble publisert 25.06.2009 står det at løpet kan kuttes enda lenger, faktisk helt ned til 40 cm, men at våpenets totale lengde også spiller inn.

Samtidig er det slik at SASS reglene, som vi følger, sier at minimum løpslende for hagler er 18 tommer dvs. 46 cm.

Haglegevær, rifle og kombinasjonsvåpen skal i denne forskrift forstås som tohånds skytevåpen som støttes mot skulderen under avfyring. Totallengden skal være minimum 840 mm, og løpet skal være minimum 400 mm. I tillegg skal :

a) haglgevær ha et glattløpet eller riflet løp og benytte haglepatroner som ammunisjon.”
2 people like this post.

Comments are closed.